Dalberg och Co.jpg (26585 bytes)
  Skadekonsult.jpg (4880 bytes)

Har du blivit lurad på skadeersättning av ditt försäkringsbolag?
Kanske inte lurad men i vart fall blåst på ersättning.

Har du fått den ersättning du skall ha?
Troligen inte eftersom bolaget vill betala ut så lite som möjligt för att göra en så stor vinst som möjligt. 

Är du ganska nöjd med ersättningen?
Bolaget är troligen nöjdare - Bolaget har kunnat betala ytterligare en krona men gör det inte eftersom du inte vet att bolaget kan göra det.

Är du lurad?
Efter mer än 25 år som skadereglerare så har jag lärt en hel del av de knep som bolaget tar till för att undanhålla skadersättning.

Skaderegleraren vill visa sig för chefen som i sin tur förväntar sig att inte en krona mer än nödvändigt betalas ut.

Bolaget vet att du inte kommer att orka driva saken vidare. Troligen kommer du att bollas fram och tillbaka tills du ger upp

 
Hur skall man göra

Det första du skall göra om du inte är nöjd med bolagets skadereglering är att överklaga beslutet

Ta kontakt med skaderegleraren (förmodligen vill inte skadereglerare medge att han gjort någon fel).
Ta kontakt med hans chef (förmodligen kommer chefen att hålla med skaderegleraren oavsett om han ser att det är fel eller ej).
Ta kontakt med bolagets VD och hota med att lämna bolaget (förmodligen får du svar från någon lägre chef med en sida ordbajs).

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kan i vissa fall hjälpa till.

Fortfarande inte nöjd

Vi kan i vissa fall hjälpa till - Dels med att undersöka om din skada reglerats rätt och att du fått en skälig ersättning. Ser vi att du förmodligen undanhållits ersättning så kommer vi att kontakta försäkringsbolaget för att få ta del av samtliga uppgifter som bolaget har. Kopia av samtliga handlingar samt kopia av samtliga uppgifter som finns lagrade i datamedia. För att kunna göra detta så kommer vi att behöva en fullmakt ifrån dig.

Du har inget att förlora på att låta oss titta på ditt skadeärende.


Kontakta oss

Dalberg & C:O
Ankarvägen 5
973 41  LULEÅ

info@dalberg-co.se
www.dalberg-co.se

 

 

Copyright © 2012 Dalberg & C:o
All rights reserved.

Revised: april 02, 2018.

Dalberg & C:o